+34 681 011 577 refugiueccaro@gmail.com

1 m. [LC] Lloc on posar-se a cobert de la pluja. Quan començà a ploure érem a camp ras i cercàrem endebades un aixopluc.
2  [LC] a aixopluc loc. adv. A cobert de la pluja. Ésser a aixopluc. Posar-se a aixopluc.

Definició segons diccionari de la llengua catalana.

Col·locació del primer pal de suport del futur aixopluc del refugi (Tots els materials que emprarem són de reciclatge)

A l’hivern quan arriba l’hora de reposar forces i el refugi este tancat, plou, neve…a l’aixopluc trobaràs l’espai per descansar i continuar la marxa

A la primavera, no gaudiràs de l’estoneta de pluja amb el seu so picant al terra guarit sota l’aixopluc?

A l’estiu, quan el sol apreta i el noguer ja no dóna ombra per tothom, a l’aixopluc hi trobaràs el raconet per gaudir de la pau de l’entorn

A la tardor, al vespre el sol ja busca ponent, i tu assegut sota l’aixopluc orientat de cara a ell buscaràs la seva ja ultima escalfor del dia