+34 681 011 577 refugiueccaro@gmail.com

Dies 22 i 23 d’octubre al refugi de Caro UEC El certificat de motoserrista europeu (ECC) s’ha començat a implantar a Catalunya i a Espanya des de 2014 i té per objectiu garantir la qualitat del treball del professional de bosc. El desenvolupament d’estàndards europeus té per objectiu augmentar la mobilitat dins del mercat comú europeu i enfortir d’aquesta manera el sector forestal i de gestió de les zones verdes respecte l’ús de la motoserra. A Catalunya i Espanya l’agència nacional que emet aquests certificats és el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i les persones que hi tinguin interès poden certificar-se a través del personal examinador del Centre de Formació Forestal Especialitzada.

Al refugi podràs rebre la formació per a després accedir a les proves per obtenir el certificat
ECC – European Chainsaw Certificate