+34 681 011 577 refugiueccaro@gmail.com

Declaració de privacitat

Declaració de privacitat

  1. Les dades dels usuaris registrats a través dels formularis habilitats al efecte al lloc Web www.refigiueccaro.cat (en endavant, el lloc Web) són recaptades per Josep Estrada Ferreres amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis Josep Estrada Ferreres a través del seu lloc web, així com per facilitar-li informació comercial sobre serveis que li puguin resultar del seu interès.
  2. De conformitat amb l’establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, LOPD), Josep Estrada Ferreres , informa al usuari del lloc web de la existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per Josep Estrada Ferreres  sota la seva responsabilitat.
  3. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l’usuari i veracitat de les dades:Els camps marcats amb un asterisc (*) al formulari de registre a complimentar per l’usuari són estrictament necessaris per atendre la seva petició, essent voluntari la inclusió de dades als camps restants. L’usuari garanteix que los dades personals facilitades aJosep Estrada Ferreres  són certes i es fa responsable de comunicar a Josep Estrada Ferreres  qualsevol modificació de les mateixes.
  4. Consentiment del usuari:L’enviament de dades personals, mitjançant l’ús dels formularis electrònics de Josep Estrada Ferreres  o, en el seu cas, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatizat de les dades incloses als mitjans de comunicació indicats, serveis i productes relacionats amb les finalitats del lloc web de Josep Estrada Ferreres  , així com l’enviament de comunicacions vía electrònica amb informació relacionada amb Josep Estrada Ferreres  i les seves iniciatives.
  5. Drets d’accés, rectificació, oposició i cancel•lació dels usuaris:L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel•lació al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos en la LOPD. Podrà exercir aquests drets dirigint-se a Josep Estrada Ferreres 681011577.
  6. Seguretat:Josep Estrada Ferreres  manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Real Decret 994/1999, de 11 de juny, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autorizat i robo de les dades que l’usuari faciliti a través del lloc Web, sense perjudici d’informar-lo de que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.Josep Estrada Ferreres  compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals contingudes al fitxer automatitzat d’acord amb la legislació aplicable, així com a conferir un tractament segur en les cessions i transferències internacionals de dades que, en el seu cas, puguin produir-se.
  7. Cookies e IPs:L’usuari accepta l’ús de cookies i seguiments d’IPs. El nostre analitzador de tràfic del lloc Web empra cookies i seguiments d’IPs que ens permeten recollir dades a efectes estadístics com: data de la primera visita, número de vegades que s’ha visitat, data de la última visita, URL i domini de la que prové, explorador emprat i resolució de la pantalla. No obstant, l’usuari si ho desitja pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d’Internet. Josep Estrada Ferreres  no empra tècniques de “spamming” i únicament tractarà les dades que l’usuari tramiti mitjançant els formularis electrònics habilitats al lloc Web o missatges de correu electrònic.
  8. Dades:El tractament de les dades de caràcter personal, així com l’enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, són conformes a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (B.O.E. de 14 de desembre de 1999) i a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic (B.O.E. de 12 de juliol de 2002).
  9. Pagament segur:Per la seva seguretat, Josep Estrada Ferreres  no disposa de les seves dades bancàries. Les seves dades bancàries només seran conegudes per les entitats bancàries que són les que realitzen la gestió de cobrament i asseguren la seguretat de les transaccions.
  10. Modificació de la present política de privacitat:Josep Estrada Ferreres  es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així como a pràctiques de la industria, informant prèviament als usuaris dels canvis que en ella es produeixin.