Tarifes

TARIFA GENERAL 2022 / TARIF GÉNERAL / GENERAL PRICE

Mitja pensió Media pensión Halfboard Demi-pension 45€

Mitja pensió Media pensión Halfboard Demi-pension + PICNIC 53€

Acampada / Camping 6€  (dutxa 3€)
__________________________________________________________

FEDERATS / FEDERADOS /FEDERATED/ FEDERES

Mitja pensió Media pensión Halfboard Demi-pension: 42€

Mitja pensió Media pensión Halfboard Demi-pension + PICNIC 50€

Acampada / Camping 6€ (dutxa 3€)
__________________________________________________________

SOCIS / SOCIOS / CLUB MEMBERS / MEMBERS CLUB

Mitja pensió Media pensión Halfboard Demi-pension  39€

Mitja pensió Media pensión Halfboard Demi-pension + PICNIC 47€

Acampada / Camping 6 € (dutxa 3€)
___________________________________________________________

NENS DE 2 A 12 ANYS / NIÑOS DE 2 A 12 AÑOS / CHILDREN 2 TO 12 YEARS / ENFANTS DE 2 12 ANS

Mitja pensió Media pensión Halfboard Demi-pension 30€

Mitja pensió Media pensión Halfboard Demi-pension + PICNIC 38€

Acampada / Camping 6 € (dutxa 3€)
__________________________________________________________

LLOGUER / ALQUILER / RENT / LOCATION

Tovalloles-toallas-towels–serviettes
+ sac llençol-saco sabana  2€

Tots els llits tenen baixera i cuixinera higienitzada.
__________________________________________________________

ALTRES / OTROS / OTHERS / AUTRES

Sol dormir / solo dormir / only sleep / dormez simplement 10€

( Refugi lliure / refugio libre / free refuge / abri libre )